Počet záznamů: 1

Vlastní jména a Český jazykový atlas

 1. 1.
  0349430 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hlubinková, Zuzana
  Vlastní jména a Český jazykový atlas.
  [Proper names and the Czech Linguistic Atlas.]
  Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010 - (David, J.; Čornejová, M.; Harvalík, M.), s. 195-197. ISBN 978-80-7368-779-3.
  [Česká onomastická konference /4./. Ostrava (CZ), 15.09.2009-17.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: proper name * place name * anthroponym * Czech dialects
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  První část příspěvku přináší přehled otázek zaměřených na vlastní jména a publikovaných ve 2., 4. a 5. díle Českého jazykového atlasu. Ve druhé části je zpracován zbytek propriálního materálu v dotazníku pro výzkum českých nářečí.

  The first part of the paper shows a set of items aimed at questions of proper names and published in the 2nd, 4th and 5th volume of Czech linguistic atlas. The remaining material relating to proper names in the questionnaire for the research of Czech dialects is dealt in the second part.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189674