Počet záznamů: 1

Numerické modelování přechodu do turbulence v odtržené smykové oblasti na profilu

 1. 1.
  0349212 - UT-L 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ďuriš, M. - Maršík, František - Příhoda, Jaromír
  Numerické modelování přechodu do turbulence v odtržené smykové oblasti na profilu.
  [Numerical modelling of transition to turbulence in separated shear layer on an airfoil.]
  Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike, zborník referátov. Žilina: EDIS Žilina, 2010, s. 51-56. ISBN 978-80-554-0189-8.
  [Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. Bojnice (SK), 28.04.2010-30.04.2010]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06031; GA AV ČR(CZ) IAA200760614
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: transition in separated flow * numerical simulation
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Numerické modelování přechodu do turbulence v odtržené smykové oblasti na profilu Práce se zabývá ověřením metody výpočtu přechodu do turbulence při dvourozměrném obtékání profilů. Metoda výpočtu je založena na kombinaci empirických vztahů pro určení polohy přechodu a řešení středovaných Navier-Stokesových rovnic uzavřených dvourovnicovým k-omega SST modelem turbulence. Při výpočtu, který je zaměřen zejména na přechod v odtržené smykové vrstvě, je použit komerční software FLUENT 6.3.26 doplněný funkcemi definovanými uživatelem.

  The paper deals with the verification of the prediction method for the transition to turbulence in two-dimensional flow over airfoils. The prediction method is based on a combination of empirical relations for the estimation of the transition position and on the solution of averaged Navier-Stokes equations closed by the two-equation k-omega SST turbulence model. The commercial software ANSYS Fluent 6.3.26 completed with user defined functions is used for the numerical solution focused on the transition in a separated shear layer.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189513