Počet záznamů: 1

Numerical solution of turbulent flow over backward facing step with inclined opposite wall

 1. 1.
  0349208 - UT-L 2011 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Louda, Petr - Sváček, P. - Kozel, K. - Příhoda, Jaromír
  Numerical solution of turbulent flow over backward facing step with inclined opposite wall.
  Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike, zborník referátov. Žilina: EDIS Žilina, 2010, s. 197-202. ISBN 978-80-554-0189-8.
  [Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. Bojnice (SK), 28.04.2010-30.04.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA103/09/0977
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: backward-facing step * turbulence modelling
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  The work deals with numerical solution of Reynolds averaged turbulent incompressible flow over backward facing step. The upper wall of the channel is inclined at different angles according to the measurements of Driver and Seegmiller. Two numerical methods are considered. One is finite volume method, the other one is finite element method. Turbulence is modelled using two-equation turbulence models.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189510