Počet záznamů: 1

Algebraický model zkráceného přechodu pro aplikace ve vnitřní aerodynamice

 1. 1.
  0349207 - UT-L 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Straka, P. - Příhoda, Jaromír
  Algebraický model zkráceného přechodu pro aplikace ve vnitřní aerodynamice.
  [Algebraic model of the bypass transition pro applications in internal aerodynamics.]
  Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike, zborník referátov. Žilina: EDIS Žilina, 2010, s. 277-282. ISBN 978-80-554-0189-8.
  [Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. Bojnice (SK), 28.04.2010-30.04.2010]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP101/10/1329; GA AV ČR(CZ) IAA200760614
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: bypass transition * internal aerodynamics
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  V příspěvku je popsán algebraický model zkráceného přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence a jeho modifikace pro použití ve vnitřní aerodynamice. Navržený model přechodu byl ověřen pomocí testovacích příkladů z databáze ERCOFTAC: a) mezní vrstva na desce při různých hladinách vnější turbulence; b) mezní vrstva při různé hladině vnější turbulence s vlivem tlakového gradientu; c) proudění v přímé lopatkové turbínové mříži. Dále byl model použit pro modelování transsonického proudění v turbinové lopatkové mříži ADB2.

  The contribution deals with the algebraic model of the bypass transition of the laminar boundary layer to turbulence and its modification for applications in internal aerodynamics. Proposed model was verified by means of ERCOFTAC database test cases: a) flat-plate boundary layer with various free-stream turbulence levels; b) boundary layer with various free-stream turbulence and pressure gradient; c) flow in plane turbine blade cascade. Further, the model was used for modelling of transonic flow in turbine blade cascade ADB2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189509