Počet záznamů: 1

Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti

 1. 1.
  0349173 - PSU-E 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hřebíčková, Martina - Blatný, Marek - Jelínek, Martin
  Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti.
  [Personality as a predictor of subjective well-being in adulthood.]
  Československá psychologie. Roč. 54, č. 1 (2010), s. 32-42 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700250702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: of subjective well-being * five-factor model * gender differences
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.230, rok: 2010

  Studie se zabývá vztahem osobnostních charakteristik pětifaktorového modelu osobnosti (N, E, O, P, S) a osobní pohody. Výzkumu se účastnily dvě skupiny respondentů: vysokoškoláci (N = 2317) a dospělí ve věku 40-83 let (N = 196). Na základě krokové regresní analýzy jsme zjistili, že se na predikci osobní pohody u vysokoškoláků podílejí čtyři osobnostní vlastnosti (v pořadí N, S, E, P), kdežto u dospělých pouze dvě (v pořadí N, E). Zaznamenali jsme odlišný počet prediktorů osobní pohody u žen a mužů v obou sledovaných skupinách. U vysokoškolaček se na predikci osobní pohody podílejí ve stejném pořadí výše uvedené čtyři osobnostní vlastnosti, kdežto u vysokoškoláků chybí přívětivost. Ve skupině dospělých mužů je neuroticismus jediným prediktorem osobní pohody. U dospělých žen se však na predikci osobní pohody neuroticismus nepodílí vůbec. V této skupině je nejsilnějším prediktorem osobní pohody extraverze, následuje svědomitost a přívětivost.

  The study examines relations between personality traits (N, E, O, A,C) and subjective well-being. Two groups participated in the study: university students (N = 2317) and adults in age 40-83 years (N = 196). Regression analysis showed that four personality traits predict well-being in the group of university students (in the order N, C, E, A), whereas in the group of adults only two personality traits predicted well-being (N, E). We found different number of well-being predictors in men and women in both groups. In the group of female university students, subjective well-being was predicted by the same traits as mentioned above, whereas in male university students, Agreeableness was missing. Neuroticism was the only predictor of well-being in the group of adult men, whereas in the group of adult women neuroticism did not appear as a predictor of well-being. In this latter group, the strongest predictor of well-being was Extraversion, followed by Conscientiousness and Agreeableness.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189483
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  osobnost jako prediktor.pdf1331.3 KBVydavatelský postprintvyžádat