Počet záznamů: 1

Photo- and thermally stimulated luminescence of non-stoichiometric undoped PbWO.sub.4./sub. crystals

 1. 1.
  0349170 - FZU-D 2011 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Zazubovich, S. - Nikl, Martin
  Photo- and thermally stimulated luminescence of non-stoichiometric undoped PbWO4 crystals.
  Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics. Roč. 247, č. 2 (2010), s. 385-392 ISSN 0370-1972
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: PbWO4 * single crystal * nonstoichiometric * luminescence * defects
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.344, rok: 2010

  Undoped PbWO4 crystals prepared from non-stoichiometric melts, containing from 48.6 to 50.5 m% of PbO in the melt, were studied. Luminescence of these crystals was investigated at 80-300 K under selective excitation or after irradiation in the 3.5-5.0 eV energy range.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189480