Počet záznamů: 1

Mladí lidé: naděje občanské společnosti a demokracie?

 1. 1.
  0349142 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Basl, Josef - Straková, Jana - Veselý, Arnošt
  Mladí lidé: naděje občanské společnosti a demokracie?.
  [Young people: hope of civic society and democracy?.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 333-350. ISBN 978-80-7419-025-4
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/0109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: civic attitudes * civic activities * secondary school students
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Text se zabývá problematikou formování politických a občanských postojů a aktivit mladých lidí v ČR. Využívá datových souborů z mezinárodních i domácích výzkumů (PISA-L a IEA CIVED). V kontextu konceptu politické socializace je diskutována otázka, jací jsou dnešní mladí lidé z hlediska jejich přístupu k demokracii a občanství. Autoři pracují s předpokladem, že občanské aktivity a postoje dětí neurčuje pouze rodina, škola a mimoškolní aktivity, ale také např. masmédia (jako je internet či televize) a vrstevnické skupiny. Na základě analýz se z hlediska vzdělávací politiky zdá být zajímavé a důležité, že vliv různých faktorů (škola, rodiče atd.) se liší podle toho, jaký aspekt občanství analyzujeme. Zatímco například u občanských aktivit jednoznačně platí, že aktivnější jsou děti vzdělanějších rodičů, není tomu tak v případě ochoty respektovat zákony. Podobně platí, že míra ochoty respektovat zákony je vyšší pro mladé lidi z vesnic a menších měst.

  The chapter seeks answer to the question what are the attitudes of young Czechs to democracy and citizenship It focuses on mechanisms of shaping political and civic attitudes of young people in the Czech Republic. Authors work with an assumption that civic attitudes and activities are not determined only by family and school and out of school activities but also by media and peer groups. Analysis shows that the impact of various factors differs according to analyzed civic aspect. While children with high socio-economical status are more active with respect to civic activities, no differences between high SES and low SES families was found with respect to the willingness to comply with the laws.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189458