Počet záznamů: 1

Etické hodnoty a cílově orientovaná činnost

 1. 1.
  0348999 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Tondl, Ladislav
  Etické hodnoty a cílově orientovaná činnost.
  [Ethical Values and Goal Oriented Action.]
  Studie o hodnotách. Praha: Aleš Čeněk, 2009 - (Prutký, L.), s. 19-40. ISBN 978-80-7380-266-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: values * deontic expressions * norms * social function of values and norms
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie předkládá různé přístupy k hodnotám a jejich funkcím v cílově orientovaných lidských činnostech. Tyto přístupy nejsou možné bez zjištění rozdílů mezi aktuálním světem a možnými světy, především teleologickými světy a vyjádřením těchto rozdílů.

  The study presents approaches to the values and their functions in the goal orientations of human actions. These approaches are not possible without ascertaining differences between the actual world and some possible worlds, especially teleological worlds, and the expressions of the differences.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189354