Počet záznamů: 1

Empatia, zrkadlenie a nákazlivosť

 1. 1.
  0348960 - FLU-F 2011 RIV CZ slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hvorecký, Juraj
  Empatia, zrkadlenie a nákazlivosť.
  [Empathy, Mirroring and Contagion.]
  Kognice a umělý život X. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2010 - (Kelemen, J.; Kvasnička, V.), s. 149-152. ISBN 978-80-7248-589-5.
  [Kognice a umělý život /10./. Praha (CZ), 16.09.2010-17.09.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: mirror neurons * contagion * emotional response
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Zaklínadlo zrkadlových neurónov sa začalo používať v kongitívnych vedách na vyriešenie príliš mnohých problémov, s ktorými táto oblasť vedy zápasí. Sústredíme sa na teóriu emócií a tvrdenia viacerých odborníkov o tom, ako zrkadlové neuróny prispejú k zodpovedaniu ťažkých otázok v tejto oblasti. Ukážeme, že skepsa je v tejto oblasti namieste. Prepojenosť emócií s vyššími kognitívnymi stavmi zamedzuje vysvetliť ich jednoduchým odkazom na intencionalitu, motorické aktivity a ich detekciu, ktoré zrkadlové neuróny nepochybne zaštiťtujú. Sústredíme sa na stanovenie limitov uplatnenia neurónového zrkadlenia a pokúsime sa generalizovať poznatky z oblasti emócii aj na ďalšie diskutabilné oblasti, spájané so zrkadlovými neurónmi, akými sú jazyk alebo empatia.

  The magic formula of mirror neurons is frequently used in cognitive science to solve too many outstanding issues in its domain. We will concentrate on the theory of emotions and claims of various experts that mirror neurons can facilitate answering of several difficult questions in this subfield. We will demonstrate that a skeptical outlook in this respect is not at all unwarranted. Connections of emotions with higher cognitive processes prevent us from dissolving them by pointing to either intentionaliy or motor planning and its detection that mirror neurons are certainly responsible for. We will focus on establishing prior limits on applicability of neuronal mirroring and try to generalize knowledge from the fields of emotions to other debated domains that are often quoted in connection with the phenomenon, such as language and empathy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189333