Počet záznamů: 1

Modelové lovecké areály. K metodám prostorové analýzy

 1. 1.
  0348928 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jiří - Novák, Martin
  Modelové lovecké areály. K metodám prostorové analýzy.
  [Model hunter´s areas. Methods of spatial analysis.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 10, - (2009), s. 51-55 ISSN 1213-1628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Model hunter´s areas * Upper Paleolithic * Mesolithic * spatial analysis * ethnoarchaeological analogies
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Metodika výzkumu modelových loveckých areálů. Příklady z paleolitického areálu Dolní Věstonice-Pavlov, mezolitu severních Čech a etnoarcheologické analogie ze Sibiře.

  Methodics of analysing the model hunter´s areas. Cases from the Paleolithic area Dolní Věstonice – Pavlov, mesolithic of Northern Bohemia, and ethnoarchaeological analogies from Siberia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006066