Počet záznamů: 1

Laboratorní výzkum propustnosti nesoudržných zemin injektovaných chemickými hmotami

 1. 1.
  0348814 - UGN-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Souček, Kamil - Staš, Lubomír - Ščučka, Jiří - Vavro, Leona
  Laboratorní výzkum propustnosti nesoudržných zemin injektovaných chemickými hmotami.
  [Laboratory research into permeability of icohesionless soils grouted by chemical grouts.]
  Tunel. Roč. 19, č. 2 (2010), s. 60-68 ISSN 1211-0728
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA105/07/1533
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: chemical grouts * sealing of soils * permeability of soils geocomposites
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
  http://www.ita-aites.cz/files/tunel/komplet/tunel_2_10.pdf http://www.ita-aites.cz/files/tunel/komplet/tunel_2_10.pdf

  Článek se zabývá poměrně novou oblastí studia geokompozitů související s problematikou utěsňování nesoudržných zemin, a to hodnocením propustnosti zeminových geokompozitů na základě laboratorního stanovení koeficientu filtrace za trojosého stavu napjatosti. V článku je prezentován způsob laboratorní přípravy geokompozitů, metoda používaná pro měření koeficientu filtrace a typy testovaných materiálů (injektážních hmot, zemin a vznikajících kompozitů) a je zde konfrontována stavba geokompozitů se získanými hodnotami koeficientu filtrace. Protože chemická injektáž se v konečném důsledku neprojevuje pouze těsnícím efektem, ale i současným zpevněním injektované zeminy, budou v příspěvku hodnoceny také pevnostní a přetvárné vlastnosti testovaných geokompozitů. Předmětem zájmu zde budou zeminové kompozity připravené v laboratoři a v jednom případě půjde také o reálný geokompozit odebraný in situ.

  The paper deals with a relatively new area of geocomposite studies relating to the problems of reducing permeability of soil geocomposites on the basis of laboratory determination of the hydraulic conductivity in triaxial stress state. The paper presents the process of laboratoř sample preparation, the method used for measuring the hydraulic conductivity and types of the tested materials (grout injection materials, soils and originating geocomposites). In addition, the structure of geocomposites is compared with the values of the measured hydraulic conductivity in the paper. Because chemical grouting eventually manifests itself not only through the sealing effect but also through strengthening of the soil being injected with grout, the paper also assesses strengthrelated and deformational properties of the tested geocomposites. The subject of interest comprises soil composites prepared in a laboratoř and, in one case, a real-life geocomposite sample taken in situ.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189239