Počet záznamů: 1

Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice

 1. 1.
  0348708 - UGN-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kukutsch, Radovan - Žůrek, P. - Hudeček, V.
  Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice.
  [Proposal of alternative use of old and abandoned mines in the Czech Republic.]
  Uhlí, rudy, geologický průzkum. Roč. 52, č. 4 (2010), s. 9-13 ISSN 1210-7697
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: old mine workings * abandoned mine workings * use of abandoned mining areas
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Prozatím se v naší zemi projevuje omezený zájem o využívání již dříve uzavíraných důlních kapacit, a tak jen málo důlních děl nalezlo své další využití. Zahraniční zkušenosti nás však přesvědčují o opaku. Je nutné poznamenat, že ne každý uzavřený důl je vhodný pro další využití, což se týká převážně hlubinných dolů.

  Meanwhile in our country shows limited interest in the use of previously concluded mining capacities, and so few mines have found their next use. However, foreign experience persuades us of the contrary. But not every closed mine with its surface facilities is suitable for further utilization, which concerns mainly underground mines.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189151