Počet záznamů: 1

Flow cytometry in botanical research: introduction

  1. 1.
    0348667 - BU-J 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
    Suda, J. - Pyšek, Petr
    Flow cytometry in botanical research: introduction.
    Preslia. Roč. 82, č. 1 (2010), s. 1-2 ISSN 0032-7786
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
    Klíčová slova: cytometry * ploidy * genome size
    Kód oboru RIV: EF - Botanika
    Impakt faktor: 2.792, rok: 2010

    Opportunities of flow cytometry in plant sciences, benefits and limitation of this method.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189121