Počet záznamů: 1

Testy dobré shody pro model zrychleného času v analýze přežití

 1. 1.
  0348655 - UTIA-B 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Novák, Petr
  Testy dobré shody pro model zrychleného času v analýze přežití.
  [Goodness-of-fit tests for the AFT model in survival analysis.]
  Informační bulletin České statistické společnosti. Roč. 22, č. 3 (2010), s. 89-93 ISSN 1210-8022.
  [16. letní škola JČMF Robust 2010. Králíky, 30.01.2010-05.02.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA101120604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: survival analysis * goodness-of-fit test * accelerated failure time model
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/SI/novak-goodness-of-fit tests for the aft model in survival analysis.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/SI/novak-goodness-of-fit tests for the aft model in survival analysis.pdf

  V příspěvku studujeme regresní modely pro analýzu přežití. Věnujeme se především možnostem, jak sestavit testy dobré shody pro model zrychleného času. Porovnáváme je s testy pro Coxův model proporcionálního rizika založenými na teorii čítacích procesů. Na simulovaných datech zkoumáme empirické vlastnosti testů těchto modelů, pozorujeme jejich sílu v závislosti na velikosti sledovaného výběru, typu regresorů a tvaru základního rizika.

  In present work we study regression models in survival analysis, we focus mainly on options how to perform goodness-of-fit tests for the Accelerated Failure Time model. We compare those methods with existing tests for the Cox proportional hazards model which are based on counting process theory. On simulated data, we study empirical properties of these tests. We compare their empirical power for various sample sizes, covariate types and basic hazard.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189112