Počet záznamů: 1

Smrt Boha – smrt smrti. Hegelova spekulativní christologie

 1. 1.
  0348521 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Landa, Ivan
  Smrt Boha – smrt smrti. Hegelova spekulativní christologie.
  [Death of God – Death of Death. Hegel's Speculative Christology.]
  Teologická reflexe. Roč. 16, č. 1 (2010), s. 76-92 ISSN 1211-1872
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB900090902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Hegel * death of God * religious epistemology * christology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Tato studie diskutuje Hegelovu tezi o smrti Boha v kontextu náboženské epistemologie. Ukazuje se, že ji lze interpretovat dvojím způsobem: buď jako metaforickou a nebo jako christologickou výpověď. Hegel ji užívá metaforicky, aby jejím prostřednictvím poukázal na důsledky racionální teologie, jež popírá možnost poznání Boha. Následně ji užívá doslovně, když tvrdí, že smrt Boha a právě tak "smrt smrti" jsou nutnými podmínkami poznání Boha. Hegel rozvrhuje spekulativní christologii, která má objasnit obě zmíněné podmínky. Jeho vlastní pozicí je epistemologický realismus: Bůh podle něj není redukovatelný na obsah náboženského vědomí, přestože mu je epistemicky přístupný, a to pod podmínkou, že se mu dává poznat v osobě Ježíše Krista.

  The study proposes an interpretation of Hegel's thesis about the death of God in the context of religious epistemology. Hegel's thesis has two interconnected meanings: metaphorical and christological. Hegel uses it metaphorically to describe the consequence whereto leads the position of rationalist theology, that denies the possibility of the knowledge of God. Then he uses it also literally, when he argues, that the death of God, as well as the "death of death", are necessary conditions for the knowledge of God. Hegel develops his speculative christology to detect both of these conditions. His own position within religious epistemology is to be described as an epistemological realism: accordingly, God is not reducible to the content of religious consciousness, nevertheless he is knowable, namely under condition that he lets himself to know to the finite consciousness in the person of Jesus Christ.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189041