Počet záznamů: 1

Islám versus západ: Možnosti transformace civilizačního konfliku v interkulturní dialog

 1. 1.
  0348436 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jan
  Islám versus západ: Možnosti transformace civilizačního konfliku v interkulturní dialog.
  [Islam Versus West: Tranformation Potentialities of Civilization Conflict into Intercultural Dialogue.]
  AUSPICIA. Roč. 7, č. 1 (2010), s. 129-132 ISSN 1214-4967
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: intercultural dialogue between Islam and the West * the Iranian perpectives * globalisation
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Základní podmínkou každého kultivovaného interkulturníhop dialogu je vědomě usilovat o vytváření jednoty v mnohosti, nediskriminující podstatná normativní specifika jednotlivých kultur. Účelem tohoto příspěvku je poukázat na některé problémové aspekty interkulturního dialogu mezi islámem a Západem a pokusit se nalézt možná východiska pro širší internormativní shodu.

  The basic condition of every cultivated intecultural dialogue is a wishful struggle to create the unity in the plurality which does not discriminate the essetial normative specifics. The aim of the article is to point out some problem aspects of an intercultural dialogue between Islam and the West and try to seek a plausible solutions for a broader internormative agreement.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188976