Počet záznamů: 1

Rusko v politických koncepcích T. G. Masaryka a K. Kramáře (80. léta 19. století - 1918/19)

 1. 1.
  0348430 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vlček, Radomír
  Rusko v politických koncepcích T. G. Masaryka a K. Kramáře (80. léta 19. století - 1918/19).
  [Russia in Political Concepts of T. G. Masaryk and K. Kramář (the 1880´s – 1918/19).]
  České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav, 2010 - (Prokš, P.), s. 59-74. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada C. Miscellanea, 23. ISBN 978-80-7286-165-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Masaryk * Kramář * Czechoslovakia * russophilism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  T. G. Masaryk a K. Kramář patřili při formulování emancipačních vizí českého etnika a později vizí vytvoření samostatného československého státu k nejvýznamnějším osobnostem. U obou pak faktor Ruska jako velkého samostatného a především slovanským etnikem osídleného státu sehrával mimořádně závažnou úlohu. Kramářovo pojetí Ruska stavělo na idealizaci ruského prostředí, Masarykovo kritické rusofilství bylo založeno na posouzení kladů a záporů Ruska.

  Tomáš G. Masaryk and Karel Kramář ranked among the most significant persons as regards formulating emancipating visions of the Czech minority and conceptions of creating an independent Czechoslovak state. Russia, a large independent Slav-inhabited state, played an extremely important role. Kramář´s conception of Russia was based in idealization of the Russian milieu, while Masaryk´s critical Russophilism was based on judgement of Russia´s pros and cons.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188971