Počet záznamů: 1

Propoziční a pojmové postoje

 1. 1.
  0348355 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Duží, M. - Materna, Pavel
  Propoziční a pojmové postoje.
  [Propositional and Notional Attitudes.]
  Logika a přirozený jazyk. Praha: Filosofia, 2010, s. 219-280. ISBN 978-80-7007-325-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/07/0451; GA ČR(CZ) GA401/07/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: attitudes * intensions * constructions
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Je provedena logická analýza propozičních a pojmových postojů z hlediska Transparentní intensionální logiky.

  This is a logical analysis of propositional and notional attitudes based on Transparent intensional logic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188908