Počet záznamů: 1

Genderové aspekty neúspěchu českých návrhů zákonů upravujících náhradní výživné na dítě

 1. 1.
  0348296 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havelková, B. - Cidlinská, Kateřina
  Genderové aspekty neúspěchu českých návrhů zákonů upravujících náhradní výživné na dítě.
  [The Gender Aspects of the Failure to Adopt a Law on State Advances on Child Maintenance Payments in the Czech Republic.]
  Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 11, č. 1 (2010), s. 60-73 ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA MŠk OK08007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: advanced child maintenance * Czech political discourse * law
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.genderonline.cz

  Mnoho evropských států, včetně České republiky, čelí vysoké míře neplatičství výživného na dítě. Spolu s vysokou mírou rozvodovosti, a v některých zemích spolu s nízkou vymahatelností práva, se neplatičství výživného stává závažným problémem, který má navíc významné genderové dopady. Ve snaze řešit tuto situaci, přijala téměř polovina členských zemí EU systém náhradního, státem vypláceného, výživného na dítě. ČR mezi ně nepatří. Článek se zabývá tím, proč všechny tři pokusy o prosazení takovéhoto zákona v ČR skončily neúspěchem. Existuje zde nějaké jiné opatření, jež by plnilo roli náhradního výživného? Byly předložené návrhy nějakým způsobem nedostatečné? Nebo bránilo přijetí návrhů něco jiného? Autorky argumentují, že ačkoli návrhy mohou být kritizovány pro menší technické a koncepční nedostatky, parlamentní diskuse návrhů poukazují na hlubší kořeny opozice. Byly identifikovány projevy tří hlavních postojů: ekonomického liberalismu, sociálního konzervatismu a genderových stereotypů.

  Many European states, including the Czech Republic, are facing high default rate on child support payments. In combination with a high divorce rate and, in some states, ineffective law enforcement, this has become a dire problem and one that has gender repercussions. In an effort to solve this situation, almost half of EU member states have adopted a system of state advances on child maintenance. The Czech Republic is not one of them. The article discusses why all three attempts to pass such a law failed in the Czech Republic. Is there an alternative measure fulfilling this role? Have the proposed bills been deficient in some way? Or is something else obstructing the adoption of a bill? The authors argue that, while the proposed bills could be criticized for minor technical or conceptual imperfections, the parliamentary debates on these bills indicate a more deeply rooted opposition.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188862
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  GRPV_2010_1_Havelkova_Cidlinska.pdf0227.5 KBVydavatelský postprintpovolen