Počet záznamů: 1

Nech vidin, vzdušných cest, neb klesneš roztříštěn, květe srdce bláhový

 1. 1.
  0348196 - OU-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Marková, Dagmar
  Nech vidin, vzdušných cest, neb klesneš roztříštěn, květe srdce bláhový.
  [Leave dreams, airy ways, otherwise you will sink crudhes, silly flower of heart.]
  Nový Orient. Roč. 65, č. 3 (2010), s. 50-52 ISSN 0029-5302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: Love * India
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  I dnes mladí Indové považují za výhodné, že pro ně životního partnera vyhledají rodiče. Normou jsou domluvená manželství, manželství z lásky je výjimkou. předmanželské vztahy existují, ale zdaleka každý nevede k manželství, naopak zvláště na venkově dochází ještě k "zabíjení pro čest" v případech mezikastovních vztahů Nový postoj se rýsuje v Béngalúru, kde se mladí lidé sbližují často na základě společných zájmů a společného moderního povolání v IT.

  Even today, young people in India regard it as advantageous that their parents seek life partners for them. Marriages arranged by parents are welcome. love marriages are rather rare. Premarital relations exist but they usually do not lead to the marriage. In the countryside there are still cases of "honour killing" for inztercaste love relation A new attitude is emerging in Bangalore, where young people come close to each other on the basis of common interests and and modern profession i n the IT industry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188785