Počet záznamů: 1

Dynamická stabilita a postkritické procesy v autoparametrických systémech podobných kyvadlu

 1. 1.
  0348096 - UTAM-F 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Náprstek, Jiří - Fischer, Cyril
  Dynamická stabilita a postkritické procesy v autoparametrických systémech podobných kyvadlu.
  [Dynamic stability and post-critical processes of pendulum related auto-parametric systems.]
  Engineering Mechanics 2010. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2010 - (Zolotarev, I.), s. 3-27. ISBN 978-80-87012-26-0.
  [Engineering Mechanics 2010. Svratka (CZ), 10.05.2010-13.05.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200710805; GA AV ČR IAA200710902; GA ČR(CZ) GA103/09/0094; GA ČR(CZ) GC103/07/J060
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: dynamic stability * spherical pendulum * autoparametric system
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Práce se věnuje studiu dynamické stability a postkritických vlastností nelineárních soustav popisujících kyvadla a podobné systémy. Popisuje různé typy odezvy v okolí rezonance, přechodové jevy a dalsí nelineární efekty.

  The existence and stability of the semi-trivial solution of the auto-parametric system is analyzed. Individual types of post-critical states are discussed (limit cycles, quasi-periodic response types, chaotic processes, transition processes). General considerations are demonstrated on particular DDOF and MDOF cases in both classes mentioned above. Sensitivity of several systems to stability loss with respect to their parameters, excitation amplitudes and other factors are evaluated. Bifurcation mechanism and diagrams are developed and analyzed. Important transition effects together with physical interpretation are investigated. Some open problems and possible future research strategy are outlined.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188711