Počet záznamů: 1

Seizmická odezva trhací práce na ražených tunelech stavby 514 Lahovice - Slivenec

 1. 1.
  0348085 - UGN-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Stolárik, Martin
  Seizmická odezva trhací práce na ražených tunelech stavby 514 Lahovice - Slivenec.
  [Seismic response of the blasting work in the dig tunnels on the work 514 Lahovice - Slivenec.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 17, č. 1 (2010), s. 45-55 ISSN 1803-1447
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/1415
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: seismological measurements * sensor seating * wave patterns * amplitude domains * frequency domains
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  Tento příspěvek se zabývá prezentací výsledků z experimentálních seismologických měření dynamické odezvy trhacích prací v mělce raženém silničním tunelu (stavební projekt 514 Lahovice – Slivenec, Praha). K výstavbě tunelu byla použita Nová rakouská tunelovací metoda. Rozdíly mezi křivkami útlumu vibrací z matematického modelu (matematický model byl vytvořen s použitím programového systému Plaxis 2D) a in-situ seismickým měřením byly hlavním důvodem pro další experimentální měření. Tento experiment byl zaměřen na vliv usazení senzoru seizmické aparatury na počvě tunelu a to v blízké zóně, tj. první desítky metrů. V příspěvku jsou publikovány analýzy zaznamenaných vlnových obrazů a to jak v amplitudové tak i frekvenční oblasti.

  This contribution deals with presentation of results from experimental seismological measurements of the dynamic response of blasting operation in shallow road tunnel (Civil Engineering Project 514 Lahovice – Slivenec, Praha). New Austrian Tunneling Method was used to design the tunnel. Differences between vibration attenuation curve from mathematical model (mathematical model was prepared using Plaxis 2D) and in-situ seismic measurement were main reason for experimental measurement. This experiment was focused on the influence of sensor seating in the tunnel floor in small distances, i.e. first tens of meters. Analysis of recorded wave patterns in the amplitude and frequency domains is presented in the paper.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188702