Počet záznamů: 1

Dva rukopisy královny Emmy

 1. 1.
  0348018 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kubínová, Kateřina
  Dva rukopisy královny Emmy.
  [Two manuscripts of the Queen Emma.]
  Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010 - (Studničková, M.), s. 176-189. ISBN 978-80-7422-031-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Ottonian illuminated manuscripts * Emma, queen * St Wenzel
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Ztotožnění Emmy (zemřela 1006), manželky českého kníže Boleslava II., s královnou Emmo, manželkou franského krále Lotara II. umožnila porovnání dvou rukopisů, jejichž objednavatelkou byla tato žena. První rukopis by žaltář zhotovený pro baziliku sv. Remigia v Remeši. Dnes z něj známe pouze kopii celostránkové iluminace: Lotar, Emma a jejich dva synové jsou žehnáni Kristem. Druhý rukopis je známý opis Gumpoldovy legendy z Wolfenbüttelu. Také zde můžeme vidět na dedikační straně Emmu jak se koří sv. Václavu.

  The identification Emma, (died 1006) second wife of bohemian duke Boleslav II., with queen Emma, wife of Lothar II. king of Franks, allows to compare two manuscripts made for this women. The first one was a rich decorated Psalter dedicated to basilica Saint Remi in Reims. Today we know only copy of whole page illumination: Lothar II., Emma and their two sons are blessed by Christ. Second manuscript is commissioned by Emma during her bohemian period. It is well known illustrated copy of Gumpolds legend from Wolfenbüttel. Also on the dedication page we can see Emma, how she adores saint Wenzel.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188643