Počet záznamů: 1

Tzv. akademické Dějiny české literatury

 1. 1.
  0348013 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Piorecká, Kateřina
  Tzv. akademické Dějiny české literatury.
  [The So-called Academic History of Czech Literature.]
  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 2010 - (Bláhová, K.; Sládek, O.), s. 91-104. ISBN 978-80-85778-70-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * history of literature * Institute of Czech Literature AS CR
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Autorka v kapitole nastínila záměry, přípravu a průběh prací na stěžejních historiografických dílech ÚČL. V centru jejího zájmu jsou čtyřsvazkové Dějiny české literatury I.−IV., které byly zpracovávány v padesátých a šedesátých letech 20. století. Vydání posledního svazku bylo zakázáno, publikován byl až po roce 1989.

  In this chapter the author sketches the purpose, preparations and progress of the work on pivotal historiographical publications of the ÚČL. She focuses on the four-volume series History of Czech Literature I-IV which was prepared in the 1950s and 1960s. The release of the last volume was prohibited; it was not published until after 1989.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188641