Počet záznamů: 1

Polykondenzace polycyklických a heterocyklických uhlovodíků za přítomnosti chloridů Al, Cu, Fe a Pb

 1. 1.
  0347970 - UGN-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šugárková, Věra - Plevová, Eva - Slovák, V. - Kaloč, M.
  Polykondenzace polycyklických a heterocyklických uhlovodíků za přítomnosti chloridů Al, Cu, Fe a Pb.
  [Polycondensation of polycyclic and heterocyclic hydrocarbons with chlorides Al, Cu, Fe a Pb.]
  Paliva. Roč. 2, č. 4 (2010), s. 71-74 ISSN 1804-2058
  Grant CEP: GA ČR GP105/07/P416; GA ČR GA105/08/1398
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: polycondensation * hydrocarbons * chlorides
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  http://paliva.vscht.cz/data/clanky/22_polykondenzace_polycyklickych_a_heterocyklickych_uhlovodiku_za_pritomnosti_chloridu_al,_cu,_fe_a_pb.pdf http://paliva.vscht.cz/data/clanky/22_polykondenzace_polycyklickych_a_heterocyklickych_uhlovodiku_za_pritomnosti_chloridu_al,_cu,_fe_a_pb.pdf

  Tato práce je zaměřena na studium vlivu anorganických sloučenin na polycyklické a heterocyklické uhlovodíky, zejména tedy vliv chloridu olovnatého, měďnatého, železnatého a hlinitého na tepelnou polykondenzaci anthracenu, dibenzo)b,d)furanu, dibenzo)b,d)thiofenu a karbazolu. Kinetika procesu a konverze modelových sloučenin a jejich směsí s chloridy byla hodnocena pomocí termogravimetrie a diferenční termické analýzy. Dále byl sledován také obsah a reaktivita polykondenzátů.

  This work is aimed to study the effect of inorganic compounds on polycyclic and heterocyclic hydro-carbons especially the influence of lead, copper, iron and aluminum chlorides on the thermal polycondensa-tion of anthracene, dibenzo/b,d/furane, diben-zo/b,d/thiophene and carbazole. The kinetics of the process and the conversion of model compounds and their mixtures with chlorides were investigated by simultaneous thermogravimetry and differential thermal analysis. Also the content and the oxidation reactivity of polycondensates were evaluated.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188606