Počet záznamů: 1

Keramický depot mohylové kultury střední doby bronzové z Prahy 9 – Běchovic

 1. 1.
  0347950 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vencl, Slavomil - Zadák, J.
  Keramický depot mohylové kultury střední doby bronzové z Prahy 9 – Běchovic.
  [Middle Bronze Age Tumuli culture pottery deposit in Prague 9 – Běchovice.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 2 (2010), s. 211-258 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Bohemia * Middle Bronze Age * pottery deposits * settlement structure
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Publikace nálezu keramického depotu mohylové kultury střední doby bronzové v Praze 9 – Běchovicích (ca 60 nádob, z toho 49 koflíků) představuje zřejmě hmotný korelát přísežného obřadu. Autoři zároveň shrnuli informace o 9 keramických depotech té doby z Čech a také nálezy kultury mohylové z východní části území Prahy. Na základě srovnání osídlení tohoto mikroregionu s mapami nálezů střední doby bronzové, ale i jiných pravěkých období na území Prahy, uvažují o interpretačním využití výpovědi archeologických map.

  The publication of a Middle Bronze Age Tumuli culture pottery deposit find in Prague 9 – Běchovice (ca. 60 vessels, including 49 cups) apparently represents the tangible evidence of a ritual oath. The authors have also collected information on nine pottery deposits from this period in Bohemia, as well as Tumuli culture finds from the eastern part of Prague. On the basis of a comparison of the settlement of this microregion with maps of finds from the Middle Bronze Age and other prehistoric periods within the territory of Prague, the authors speculate on the interpretive application of testimony from the archaeological maps.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188596