Počet záznamů: 1

Konzumní společnost - vstup do ráje hojnosti a manipulace

 1. 1.
  0347852 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Večerník, Jiří
  Konzumní společnost - vstup do ráje hojnosti a manipulace.
  [Consumer society: entry to a paradise of affluence and manipulation.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 100-113. ISBN 978-80-7419-025-4
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/1369
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: household consumption * consumer society * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola shrnuje rozsáhlou evidenci o vývoji spotřeby domácností v České republice po roce 1989. Přechod k tržní ekonomice měl zjevně pozitivní vliv na ekonomické podmínky a chování domácností. Rozvoj konzumní kultury s jejími agenturami a klienty je situován do kontextu širší diskuse o masovém spotřebitelství. V závěru jsou shrnuty kladné i záporné rysy bující spotřeby.

  This chapter gathers a variety of evidence demonstrating the development of household consumption in the Czech Republic during the post-1989 period. The transition to a market economy had likely positive impact on the economic conditions and behaviour of households. The development of consumer culture with its agencies and clients is placed in the context of broader debates about of mass consumerism. Both the positive and negative features of booming consumption are summarised in the conclusion.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188534