Počet záznamů: 1

Komenského vychovatelská nauka mezi mystikou a rozumem: Ke komeniologické koncepci Jana Patočky

 1. 1.
  0347760 - FLU-F 2011 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Schifferová, Věra
  Komenského vychovatelská nauka mezi mystikou a rozumem: Ke komeniologické koncepci Jana Patočky.
  [Comenius' Educational Teaching between Mysticism and Reason: On the Comeniological Conception by Jan Patočka.]
  Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku: J. A. Komenský im Kontext der Europaeischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhunderts. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010 - (Sitarska, B.; Mnich, R.), s. 105-110. Studia Comeniana Sedlcensia, 3. ISBN 978-83-7051-578-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Comenius * Jan Patočka * Comenius studies
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autorka Věra Schifferová se ve svém příspěvku zabývá komeniologickou koncepcí českého filozofa Jana Patočky a jeho pohledem na Komenského vychovatelské spisy.

  In her contribution, the author Věra Schifferová deals with the Comeniological conception presented by the Czech philosopher Jan Patočka as well as with his views on Comenius' work.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188463