Počet záznamů: 1

Pansophiae prodromus a Broniewského kritika Komenského názorů

 1. 1.
  0347754 - FLU-F 2011 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Klosová, Markéta
  Pansophiae prodromus a Broniewského kritika Komenského názorů.
  [Pansophiae prodromus and Broniewski's Critique of Comenius' Standpoints.]
  Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku: J. A. Komenský im Kontext der Europaeischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhunderts. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010 - (Sitarska, B.; Mnich, R.), s. 185-193. Studia Comeniana Sedlcensia, 3. ISBN 978-83-7051-578-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Comenius * Hieronym Broniewski * pansofic works
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Příspěvek se zabývá kritickými připomínkami, které polský šlechtic Hieronym Broniewski sepsal proti jednomu z prvních Komenského pansofických spisů.

  The contribution deals with the critical observations by Polish nobleman Hieronym Broniewski, which were written against the early pansophic work by J. A. Comenius.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188459