Počet záznamů: 1

Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů

 1. 1.
  0347746 - FLU-F 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Klosová, Markéta
  Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů.
  [Prologue to Pansophy. Explication of Pansofic Attempts.]
  Praha: Akademia, 2010. 204 s. ISBN 978-80-200-1862-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: pansophic writings * Comenius
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kniha obsahuje komentované překlady dvou raných důležitých Komenského pansofických spisů. První z přeložených děl obsahuje jeden z prvních Komenského návrhů reformy škol a vzdělanosti, který se setkal jak s nadšeným přijetím, tak s kritikou. Druhý spis je obranou prvního díla, určenou synodu Jednoty bratrské.

  The book contains commented translations of two important pansophic writings by Comenius. The first of them presents a plan for the reform of schools and education, the second work is in a fact a reaction to criticism of that pansofic work of Comenius.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188455