Počet záznamů: 1

Air pollution exposure during critical time periods in gestation and alterations in cord blood lymphocyte distribution: a cohort of livebirths

 1. 1.
  0347614 - UEM-P 2011 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Herr, C.E.W. - Dostál, Miroslav - Ghosh, R. - Ashwood, P. - Lipsett, M. - Pinkerton, K.E. - Šrám, Radim - Hertz-Picciotto, I.
  Air pollution exposure during critical time periods in gestation and alterations in cord blood lymphocyte distribution: a cohort of livebirths.
  Environmental Health: A Global Access Science Source. Roč. 9, č. 1 (2010), s. 46-59 ISSN 1476-069X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: immunoglobulin * developmental immunology * pregnancy
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 2.450, rok: 2010

  V práci je studován vztah mezi distribucí lymfocytů v pupečníkové krvi a expozicí matky znečištěnému ovzduší (polycyklickým aromatickým uhlovodíkům-PAU, a prachovým částicím PM2,5) v jednotlivých měsících gestačního období. Výsledky ukázaly, že přítomnost PAU a PM2,5 v ovzduší může ovlivňovat imunitní vývoj plodu vlivem posunů v distribuci lymfocytů v pupečníkové krvi. Přitom bylo zjištěno, že tento vliv je různý v různých stadiích gestace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188360