Počet záznamů: 1

Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích

 1. 1.
  0347556 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Gojda, M. - Křivánek, Roman - Meduna, Petr - Rytíř, L. - Trefný, M.
  Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích.
  [Archaeology of the landscape and settlement around Říp Hill. Investigation of a medieval moated site (enclosure) at Ledčice.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 2 (2010), s. 259-292 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: landscape archaeology * enclosure * medieval site
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek o výzkumu středověké ohrazené lokality na Podřipsku shrnul výsledky spolupráce více odvětví nedestruktivní i destruktivní archeologie až po finální interpretaci lokality.

  Paper about research of medieval enclosed site in Říp Hill region summarised results of more nondestructive and destructive methods of archaeology with final interpretation of site.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188312