Počet záznamů: 1

Langobardské pohrebisko z obdobia sťahovania národov v Bratislave-Rusovciach (Slovenská republika). Základná antropologicko-demografická charakteristika

 1. 1.
  0347492 - ARU-G 2011 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku
  Šefčáková, A. - Thurzo, M. - Likovský, Jakub - Brůžek, J. - Castex, D.
  Langobardské pohrebisko z obdobia sťahovania národov v Bratislave-Rusovciach (Slovenská republika). Základná antropologicko-demografická charakteristika.
  [A Migration Period Lombard cemetery in Bratislava-Rusovce (site Pieskový hon), Slovakia. The basic anthropological-demographic characteristic.]
  Zborník Slovenského národneho Múzea. Roč. 55, č. 4 (2009), s. 83-124 ISSN 0139-5424
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Migration Period * paleodemography * paleopathology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Pohrebisko v Bratislave-Rusovciach pozostávajúce zo 166 hrobov je najväčšie pohrebisko z obdobia sťahovania národov objavené na území Slovenska. Pokiaľ ide o etnickú príslušnosť pochovanej skupiny, predpokladá sa, že ide o germánskych Langobardov. Práca popisuje pohrebný rítus, hrobovú výbavu, rádiokarbónové datovanie, paleodemografickú aj paleopatologickú analýzu populačnej skupiny.

  Lombard cemetery in Bratislava-Rusovce with 166 graves is the largest Migration Period cemetery in Slovakia. This study describes burial rite, graves inventory, radiocarbon dating, paleodemography of population group and paleopathological analysis.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188264