Počet záznamů: 1

Raně eneolitický měděný sekeromlat typu Pločnik z Olomouce-Holic

 1. 1.
  0347406 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dobeš, Miroslav - Peška, J.
  Raně eneolitický měděný sekeromlat typu Pločnik z Olomouce-Holic.
  [An Early Eneolithic copper Pločnik-type axe from Olomouc-Holice.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 1 (2010), s. 117-125 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Eneolithic * copper * metalurgy
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Předmětem publikace je měděný sekeromlat typu Pločnik (varianta Cărbuna), objevený v r. 2007 v Olomouci-Holicích v inundaci řeky Moravy. Výskyt daného typu se váže na horizont StK V/MMK IIa a Horní Cetno/MMK IIb, v absolutním datování zhruba na polovinu 5. tisíciletí př. Kr. Zcela dominantní pozici v materiálovém složení kovu zaujímá měď (99,997 %). U takto čistého kovu se uvažuje o využití těžených uhličitanových rud či ryzí mědi. Funkci těchto prvních těžkých měděných předmětů je třeba chápat v rovině prestižní, magické, případně vojenské.

  The subject of the publication is a copper Pločnik-type axe (Cărbuna variety) discovered in 2007 in Olomouc-Holice in an inundation area of the Morava River. Copper holds a dominant position (99.997 %) in the material composition of the metal. The purity level of the metal leads to conjecture on the use of mined carbonate ore or pure native copper and metal collected freely on the surface of the ground. These first heavy copper objects probably had a prestigious, magical or even military function.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188192