Počet záznamů: 1

Stává se přístup ke vzdělání v České republice rovnějším/spravedlivějším?

 1. 1.
  0347387 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Simonová, Natalie - Soukup, P.
  Stává se přístup ke vzdělání v České republice rovnějším/spravedlivějším?.
  [Is access to education in the Czech Republic becoming more equal/ just?.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 351-366. ISBN 978-80-7419-025-4
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/0109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: access to education * equality * equity
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Cílem kapitoly je představit čtenářům knihy problém nerovného přístupu ke vzdělání na konkrétním případě České republiky. Vzhledem k rostoucím vzdělanostním příležitostem a zvyšující se úrovni vzdělanosti populace nemusí být pro každého zjevné, že nerovnosti v přístupu ke vzdělání se za této situace měnit nemusí či mohou dokonce růst. V textu je vysvětlen pojem rovnost v přístupu ke vzdělání a diskutována je současná hladina vzdělanostních nerovností v ČR.

  The aim of this chapter is to introduce the problem of unequal access to education using the particular case of the Czech Republic. Considering the increasing number of educational possibilities and rising level of education it needn´t to be apparent that educational inequalities needn´t to be changing or can even be increasing. The term equality in access to education is explained and contemporary level of educational inequality in the Czech Republic is discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188175