Počet záznamů: 1

Poznámky k interpretaci iluminací ve Františkánském brevíři z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (C 7681)

 1. 1.
  0347382 - UDU-I 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Poznámky k interpretaci iluminací ve Františkánském brevíři z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (C 7681).
  [Some remarks to interpretation of the illuminations in the Franciscan Breviarium of Museum of Decoratives Arts in Prague.]
  Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka Česká a její doba. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010, s. 173-197. ISBN 978-80-7405-082-4.
  [Církev, žena a společnost ve středověku. Hradec Králové (CZ), 10.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Middle Ages * 13th century * Franciscan manuscript (Breviarium) * iconography * monastery of St Agnes in Prague
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  V rukopisu Brevíře ze 13. st. jsem interpretovala Marii s čelenkou na iluminaci Tři Marie u hrobu a prorokyni Annu na iluminaci Obětování Krista jako kryptoportrét sv. Anežky České, zakladatelky kláštera františkánů a klarisek v Praze Na Františku.

  In the 13th century manuscript of Breviarium I have interpreted Mary with diadem on the illumination of Three Mary at the tomb and prophetess Ann on the illumination of Sacrifice of Christ as cryptoportret of St. Agnes of Bohemia, founderess of Monastery of Franciscan friars at nuns in Prague, Na Františku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188171