Počet záznamů: 1

Experimentuji, tedy jsem. Abstraktní umění avantgardy jako negace a jako obhajoba tvůrčího subjektu

 1. 1.
  0347095 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malá, Zuzana
  Experimentuji, tedy jsem. Abstraktní umění avantgardy jako negace a jako obhajoba tvůrčího subjektu.
  [I experiment, therefore I am. Abstract art of avant-garde as negation and vindication of creating subject.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 2, č. 1 (2010), s. 58-70 ISSN 1803-876X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: avant-garde * experiment
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie zaměřená na problematiku abstraktního umění a prezentující jej jako specifický proud umělecké avantgardy.

  Presented paper focuses on the issue of abstract art and approaches it as a specific stream of avant-garde art.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187949