Počet záznamů: 1

Ke stavu a perspektivám studia skleněných korálků na Pražském hradě a v jeho předpolí

 1. 1.
  0346621 - ARU-G 2011 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Tomková, Kateřina - Černá, E.
  Ke stavu a perspektivám studia skleněných korálků na Pražském hradě a v jeho předpolí.
  [Early medieval glass beads from Prague Castle and its surrounding - current state and future.]
  Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. -, č. 45 (2009), s. 195-199 ISSN 0560-2793
  Grant CEP: GA ČR GA404/01/0853
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Bohemia * Prague Castle * Early Middle Ages * glass
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Zhodnocení poznatků o raně středověkých korálcích z Pražského hradu a pohřebišť na jeho předpolích do roku 2002 z pohledu jejich typologie a perspektiv dalšího studia.

  Evaluation of the knowledge on the early medieval beads collection from the Prague Castle (till y. 2002), considering their typology and the research future.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187601