Počet záznamů: 1

Bydlení a bytová politika v transformaci aneb nekonečno perspektiv a interpretací

 1. 1.
  0346575 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Lux, Martin - Sunega, Petr
  Bydlení a bytová politika v transformaci aneb nekonečno perspektiv a interpretací.
  [Housing and housing policy in transition: infinity of perspectives and interprations.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 65-80. ISBN 978-80-7419-025-4
  Grant CEP: GA ČR GA403/09/1915
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: housing * housing policy * transition countries
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola se snaží vyvrátit některé představy o fungování trhu bydlení a bytové politiky, zejména pak v oblasti dostupnosti bydlení a vzájemné vazbě mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Autoři se rovněž věnují diskusi týkající se státních intervencí na trhu bydlení a vyvracejí některé mediálně prezentované názory o formě a rozsahu těchto intervencí ve vyspělých zemích.

  he goal of the chapter is to disprove selected prevalent ideas on hosing market and housing policy functioning, especially the ideas about appropriate housing affordability and those concerning the relative comparison of owner-occupied and rental housing. The authors discuss several state interventions on housing markets and disprove some pictures presented in the Czech media on forms and scope of these interventions in other developed countries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187571