Počet záznamů: 1

Způsob recyklace odpadních polyurethanových pěn

 1. 1.
  0346455 - UMCH-V 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Kruliš, Zdeněk - Horák, Zdeněk - Beneš, Hynek - Hájek, Milan
  Způsob recyklace odpadních polyurethanových pěn.
  [Recycling process of waste polyurethane foams.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 14.04.2010. Číslo patentu: 301686
  Grant CEP: GA MŠk 2B06097; GA ČR GA104/08/0416
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: recycling * waste * polyurethane foams
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1032047&lan=cs

  Řešení se týká způsobu recyklace odpadních polyurethanových pěn, vyrobených reakcí polyesterových a/nebo polyéterových polyolů s aromatickými vícefunkčními isokyanáty, na homogenní jednofázovou kapalnou směs polyolů, kde odpadní polyurethan je rozkládán reakcí s nízkomolekulárním vícesytným alkoholem vybraným ze skupiny sestávající z propylenglykolu, 2-methyl-1,3-propandiolu, dipropylenglykolu, tripropylenglykolu, trimethylolpropanu, či jejich vzájemné směsi, přičemž odpadní polyurethan a vícesytný alkohol jsou v hmotnostním poměru nejméně 3/1 a nejvíce 1/3, a reakční směs je vystavena účinku elektromagnetického záření o frekvenci v oblasti 1 MHz až 10 GHz při teplotě 50 až 300 °C.

  The present invention relates to a process for recycling waste polyurethane foams, produced by reacting polyester and/or polyether polyols with aromatic polyfunctional isocyanates, to a homogeneous single-phase liquid polyol mixture characterized in that the waste polyurethane is decomposed by the reaction with a low- molecular-weight polyhydric alcohol selected from the group consisting of ethylene glycol, propylene glycol, butanediol, pentanediol, hexanediol, 2-methylpropane-l,3-diol, diethylene glycol, dipropylene glycol, triethylene glycol, tripropylene glycol, trimethylolpropane (2,2- bis(hydroxymethyl)propan-l-ol), glycerol or their mixtures under the condition that the waste polyurethane and polyhydric alcohol are used in the weight ratio at least 3:1 and at the most 1:3 and the reaction mixture is subjected to the action of electromagnetic radiation of a frequency ranging from 1 MHz to 10 GHz at the temperature ranging from 50 to 300 degC.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187479