Počet záznamů: 1

Dítě Ježíš s nástroji umučení. Kat. č. 8

 1. 1.
  0346096 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Valeš, Tomáš - Potůčková, M.
  Dítě Ježíš s nástroji umučení. Kat. č. 8.
  [The Child Jesus with the instruments of the passion. Cat. No 8.]
  Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010 - (Maňas, V.; Orlita, Z.; Potůčková, M.), s. 69-70. ISBN 978-80-87149-36-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: José García Hidalgo * Baroque * painting * Znojmo * Confraternity * Winterhalder * Mildorfer
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Heslo představuje obraz Ježíška od José García Hidalga v kontextu výzdoby bratrské kaple v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě.

  The entry feature the picture of The Child Jesus with the instruments of the passion from José García Hidalgo in context of the decoration confraternity chapel in St Nicolaus Church at Znojmo.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187208