Počet záznamů: 1

P. Maria s Ježíškem, archandělem Michaelem a sv. Šimonem Stockem jako přímluvcem za duše v očistci. Kat. č. 9

 1. 1.
  0346090 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Valeš, Tomáš
  P. Maria s Ježíškem, archandělem Michaelem a sv. Šimonem Stockem jako přímluvcem za duše v očistci. Kat. č. 9.
  [The Virgin Mary with Child, St Michael the Archangel and St Simone Stock, the intercessor for the souls in purgatory. Cat. No 9.]
  Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010 - (Maňas, V.; Orlita, Z.; Potůčková, M.), s. 70-71. ISBN 978-80-87149-36-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Moravia * Baroque * painting * Simon Stock * Znojmo * Confraternity
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Heslo představuje oltářní plátno s P. Marií s Ježíškem, archandělem Michaelem a sv. Šimonem Stockem jako přímluvcem za duše v očistci původně z bratrské kaple v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě.

  The entry feature the altarpiece with the Virgin Mary with Child, St Michael the Archangel and St Simone Stock, the intercessor for the souls in purgatory originally from the confraternity chapel in St. Nicolaus Church at Znojmo.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187202