Počet záznamů: 1

"V pěkné a veselé rovině leží, povětří velmi zdravé má." Evropská města pohledem cestovatelů z českých zemí v 16. a na počátku 17. století

 1. 1.
  0345658 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holý, Martin
  "V pěkné a veselé rovině leží, povětří velmi zdravé má." Evropská města pohledem cestovatelů z českých zemí v 16. a na počátku 17. století.
  ["Situated in a nice and jolly lowland, with a very healthy environment." European towns as seen by travellers from the Bohemian lands in the 16th and at the beginning of the 17th centuries.]
  Historická geografie. Roč. 36, č. 1 (2010), s. 7-28 ISSN 0323-0988
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: travelling * perception of European cities * Czechs and Moravians
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Předložená studie se zabývá vnímáním různorodých evropských měst cestovateli pocházejícími z českých zemí na prahu novověku, t.j. v 16. a na počátku 17. století.

  The submitted article deals with the perception of heterogenous European cities by travellers from the Bohemian lands at the threshold of Modern Age, e.g. in the 16th and at the beginning of the 17th centuries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186873