Počet záznamů: 1

Formování kolektivní paměti prvních generací československých občanů

 1. 1.
  0345441 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Olšáková, Doubravka
  Formování kolektivní paměti prvních generací československých občanů.
  [Creating collective memory of first generations of Czechoslovak citizens.]
  1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010 - (Kostrbová, L.; Malínská, J.), s. 243-253. České křižovatky evropských dějin, 1. ISBN 978-80-86495-57-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovakia, 1918-1938 * ideology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Vznik nového československého státu v roce 1918 kladl na své nové občany požadavek vytvoření nového typu kolektivní paměti, která by byla schopna vstřebat radikální proměnu politického režimu, jeho nové geografické vymezení i novou rétoriku jeho politických elit. Stať analyzuje strategii ovlivňování vytváření nového chápání a vnímání Československa a zahraniční vzory, které byly k tomuto účely v Československu využity.

  The creation of independent Czechoslovakia in 1918 placed new citizens of the new Czechoslovak state in a specific situation in which a new type of collective memory should have been created. It was necessary that it fulfilled following conditions: it was supposed to absorb the fact of a radical change of political regime, its new geographical definition and also a new rhertoric of political elites. The article analyses the strategy used to influence and create a new perception of Czechoslovakia and foreign models used in this context.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186714