Počet záznamů: 1

Televizní vysílač a horský hotel Ještěd

 1. 1.
  0345253 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Beran, L. - Švácha, Rostislav
  Televizní vysílač a horský hotel Ještěd.
  [Television mast and the mountain hotel Ještěd.]
  Sial. Praha: Arbor vitae, 2010 - (Švácha, R.), s. 50-61. ISBN 978-80-87164-41-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: architecture * postwar architecture * Liberec
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Televizní věž na hoře Ještěd z let 1963-1973, dílo architekta Karla Hubáčka a inženýra Zdeňka Patrmana, bylo odměněno Perretovou cenou v roce 1969 a je pravděpodobně nejpopulárnější moderní stavbou v České republice.

  Television tower at Ještěd mountain, 1963-1973, the work of architect Karel Hubáček and building engineer Zdeněk Patrman, was honoured by Perret Prize, 1969, and is probably the most popular modern structure in Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186569