Počet záznamů: 1

Sial a Školka Sial

 1. 1.
  0345249 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Švácha, Rostislav
  Sial a Školka Sial.
  [Sial and Školka Sial.]
  Sial. Praha: Arbor vitae, 2010 - (Švácha, R.), s. 84-105. ISBN 978-80-87164-41-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: architecture * postwar architecture * Liberec
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Mezi lety 1968-1970 se Sial spojil s některými nadanými mladými architekty, takzvanou Školkou Sial, a definitivně se stal nejinovativnějším českým architektonickým centrem.

  Between 1968-1970, Sial connected with some talented young architects, so called "Sial Nursery", which knew the news of the Western architecture and became the most innovative Czech architectural centre definitively.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186565