Počet záznamů: 1

Česká historická bibliografie. Plány a perspektivy

 1. 1.
  0345212 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Horčáková, Václava - Rexová, Kristina
  Česká historická bibliografie. Plány a perspektivy.
  [Czech Historical Bibliography. Plans and Perspectives.]
  Český časopis historický. Roč. 108, č. 2 (2010), s. 278-286 ISSN 0862-6111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Historical Bibliography * Historiography * Bibliographical Databases
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá vývojem české historické bibliografie od r. 1990, jejím současným stavem, a podněcuje debatu o jejích dalších perspektivách. Klade si otázky o smyslu a důležitosti historické bibliografie v informační společnosti.

  The study surveys the development of Czech Historical Bibliography since the year 1990, its current research and promotes debate on its perspectives. It deals with the questions of the meaning and importance of historical bibliography in an information society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186533