Počet záznamů: 1

Úvod do Byzantské filosofie (se studií Michala Řoutila Na východ od Antiochie. Řecké myšlení za hranicemi Byzance, 2.-8. století. Syrská tradice)

 1. 1.
  0345021 - SLU-S 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Milko, Pavel - Řoutil, M.
  Úvod do Byzantské filosofie (se studií Michala Řoutila Na východ od Antiochie. Řecké myšlení za hranicemi Byzance, 2.-8. století. Syrská tradice).
  [Introduction to Byzantine philosophy (with the study of Michal Řoutil East of Antioch. The Greek thought outside the Byzantium, the 2nd-8th century).]
  Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 265 s. Pro Oriente, 9. ISBN 978-80-87378-13-7
  Grant CEP: GA ČR GP401/07/P534
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Byzantine philosophy * byzantine thought * medieval philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Předkládaný projekt je metodologickým úvodem do problematiky a studuje úvodní fázi dějin byzantského myšlení - proměnu pozdní antiky v Byzanc, místo filosofie v byzantském vzdělávacím systému a specifický.

  The submitted project is a methodological introduction to the entire field and covers the initial phase of the history of Byzantine thought and the transition from Late.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186399