Počet záznamů: 1

Sapienter illud dictum : k citační praxi a práci s prameny u J. A. Komenského

 1. 1.
  0344046 - FLU-F 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Balík, Vojtěch
  Sapienter illud dictum : k citační praxi a práci s prameny u J. A. Komenského.
  [Sapienter illud dictum : on J. A. Comenius' practice of quotation and working with literary sources.]
  Jazyk a řeč knihy : k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009 - (Radimská, J.), s. 171-183. Opera Romanica, 11. ISBN 978-80-7394-202-1.
  [Jazyk a řeč knihy. Praha (CZ), 27.10.2008-29.10.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Comenius, Jan Amos * quotations
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Předmětem analýzy jsou přiznané mezitextové vztahy v díle Komenského, se zaměřením na jeho citační praxi a typologii citátů v závislosti na tematice, zacílení a žánru spisů, jakož i na způsob jeho práce s prameny.

  The analysis concerns on openly admitted intertextual references in Comenius' work, focusing on his practice and typology of quotations in the relation with the topic, aim and genre of his writings, as well as of his way of working with literary sources.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186365