Počet záznamů: 1

Stanislav Rakús a Štefan Krčméry - medzi vedou a umením (na margo neznámeho rukopisu Š. Krčméryho Vajanský z pozostalosti T. G. Masaryka

 1. 1.
  0343997 - SLU-S 2011 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zelenková, Anna
  Stanislav Rakús a Štefan Krčméry - medzi vedou a umením (na margo neznámeho rukopisu Š. Krčméryho Vajanský z pozostalosti T. G. Masaryka.
  [Stanislav Rakús and Štefan Krčméry - between Science and Art (on unknown Handwriting Vajanský by Š. Krčméry from T. G. Masaryk´s Estate).]
  Medzi umením a vedou. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010 - (Součková, M.), s. 273-280. ISBN 978-80-555-0151-2.
  [Medzi vedou a umením. Prešov (SK), 23.03.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Rakús, Stanislav * Krčméry, Štefan * comparative literary studies * Slovak literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  V štúdii je vykreslená typologická paralela medzi S. Rakúsom a Š. Krčmérym, osobnosťami, ktoré zastávajú navzájom podobnú úlohu v priestore medzi literárnou vedou a umením.

  In the paper is drawn a typological parallel between S. Rakús and Š. Krčméry who are regarded as personalities similar to each other in their dual role between literary scholarship and art.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186337